Ynglŷn â

Mae’r safle hwn yn darparu darlleniadau tywydd byw, bob pum munud, o gopa’r Wyddfa.
Ar hyn o bryd, bydd y brif orsaf dywydd yn gweithredu’n flynyddol rhwng tua mis Ebrill a mis Tachwedd, yn dibynnu ar yr amodau o amgylch yn ystod yr adeg hynny. Fe effeithir yr offeryn sy’n mesur cyflymder gwynt gan rew ac amodau rhewllyd, felly nid yw’n debygol y bydd darlleniadau’n ddefnyddiol iawn yn ystod misoedd y gaeaf. Bydd darlleniadau tymheredd ar gael drwy’r flwyddyn.

Sut i ddefnyddio a dehongli’r darlleniadau

Mae’r orsaf yn darparu ffordd arall i’ch helpu i wneud penderfyniadau am ble a phryd i fynd allan i gerdded y mynyddoedd. Mentra’n Gall, drwy ddefnyddio’r wybodaeth am y tywydd gydag adnoddau, rhagolygon eraill a synnwyr cyffredin i wneud diwrnod da yn well byth.

Mentra'n Gall

Gofynnwch 3 chwestiwn i’ch hynan cyn i chi gychwyn:

  • Ydw i’n hyderus fod gen i’r wybodaeth a’r sgilliau ar gyfer y diwrnod?
  • Oes gen i’r offer cywir?
  • Ydw i’n gwybod sut fydd y tywydd?

Ymweld ag AdventureSmart Cymru i ddod o hyd i'r atebion y mae angen i chi fod yr offer cywir a gwybod sut i fod yn ddiogel!

YrWyddfaFyw ar eich gwefan??

Gallwch osod rhagolygon Yr Wyddfa Fyw yn hawdd ar unrhyw wefan.
Sut i osod Yr Wyddfa Fyw ar eich gwefan