Y Diweddaraf

Y rhagolygon tywydd ac amodau dan draed diweddaraf ar gyfer Yr Wyddfa.

Cliciwch ar bocs i weld mwy o fanylion
Snowflake Icon

Amodau Dan Draed

Adroddwyd Dydd Gwener, Chwefror 23, 2024

Amser: Ar y copa tua 1030
Eira uwchben: 600m
Llwybr a gymerwyd: Llwybr y PyG
Adroddiad nesaf: Dydd Mawrth 27-2-2024

Eira ar y llwybr 23-2-2024

Amodau
Roedd haen denau o eira ar y mynydd heddiw yn cychwyn o tua 600m. Roedd yn gorchuddio y llwybr mewn mannau o tua 700m. Yn uwch ar y mynydd roedd yr eira dal yn ddigon tenau ond yn agos i orchuddio y ddaear yn llwyr yn nes at y copa, gyda rhew ar y cerrig a'r creigiau oedd dal yn y golwg.

Ar y cyfan roedd yr 'eira' yma wedi ei ffurfio o genllysg, gan fod ychydig yn fwy o eira go iawn yn agosach i'r copa. Roedd yn dadmer yn y rhan fwyaf o lefydd, ond yn dal i rewi ar y copa ei hun. Er fod yr eira oedd yn bresennol yn tueddu i fod yn ddigon llithrig dan draed nid oedd yn achosi trafferthion sylweddol ar y pryd, ond gall hyn newid yn rhwydd wrth iddi ddechrau rhewi unwaith eto (gweler 'Gwybodaeth Ychwanegol' isod).

Diwrnod cymylog, gyda gwynt ysgafn a chawodydd o genllysg, eira ac eirlaw.

Offer hanfodol
Offer cerdded addas tymhorol, yn cynnwys goleuadau (fel lamp pen).

Bydd cario gogls eira (fel gogls sgïo) yn rhoi modd i warchod y llygaid rhag gwyntoedd oer ac eira yn lluwchio, gan ei gwneud yn rhwyddach i weld er mwyn teithio yn fwy diogel ar y mynydd.

Bydd cario caib rew a rhyw fath o bigau i'r traed yn rhoi dewisiadau i gadw'n ddiogel ar y mynydd pan fo rhew ac eira yn bresennol (gweler Gwybodaeth Ychwanegol isod).

Gwybodaeth Ychwanegol
Ar ddydd Gwener yr adroddiad mae'r rhagolygon yn awgrymu y bydd y tymheredd ar y copa o dan y rhewbwynt drwy gydol y cyfnod hyd yr adroddiad nesaf ddydd Mawrth. Mae darogan i'r tymheredd fod radd neu ddwy o dan y rhewbwynt am y rhan fwyaf o'r cyfnod, ond yn disgyn yn bellach nos Lun gyda tymheredd cyn ised â -5˚C (gan deimlo cyn ised â -12˚C ar adegau).

Gyda'r rhagolygon yn gaddo rhywfaint o eira ar adegau (yn bennaf nos Wener) mae posibilrwydd o rywfaint mwy o eira yn uwch ar y mynydd, gyda rhew hefyd yn debygol yn uchel i fyny, yn enwedig fore dydd Mawrth.

Uniad y llwybrau
Uniad y llwybrau
Bwlch Glas
Bwlch Glas
Aros am funud
Aros am funud
Grisiau
Grisiau
Gwyn wrth y Glaslyn
Gwyn wrth y Glaslyn
Lliwedd llwyd ei wedd
Lliwedd llwyd ei wedd

Rhagolwg

4  Peryglon
Heddiw, Maw
Gwelededd Gwael
Gwyntoedd cryfion
Effaith oeri difrifol
Glaw Parhaus Trwm

Diweddariad Warden

Postio Dydd Iau, Rhagfyr 21, 2023

Logo ENPA Dim Diweddariadau gan warden y Parc ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl yn fuan. Logo ENPA Logo ENPA

Tymheredd

-1 °C
Amgylchynol

Gostwng

Machlud

17:50
Heddiw, Maw
Tywyllu mewn 10 awr a 38 munud

Caffi'r copa

Ar gau
Dros y gaeaf

Gwegamera

27/02, 07:06

Mentra'n Gall

Gofynnwch 3 chwestiwn i’ch hynan cyn i chi gychwyn:

  • Ydw i’n hyderus fod gen i’r wybodaeth a’r sgilliau ar gyfer y diwrnod?
  • Oes gen i’r offer cywir?
  • Ydw i’n gwybod sut fydd y tywydd?

Ymweld ag AdventureSmart Cymru i ddod o hyd i'r atebion y mae angen i chi fod yr offer cywir a gwybod sut i fod yn ddiogel!

YrWyddfaFyw ar eich gwefan??

Gallwch osod rhagolygon Yr Wyddfa Fyw yn hawdd ar unrhyw wefan.
Sut i osod Yr Wyddfa Fyw ar eich gwefan