Y Diweddaraf

Y rhagolygon tywydd ac amodau dan draed diweddaraf ar gyfer Yr Wyddfa.

Cliciwch ar bocs i weld mwy o fanylion
Snowflake Icon

Amodau Dan Draed

Adroddwyd Dydd Mawrth, Ebrill 30, 2024

Amser: Ar y copa tua 1300
Eira uwchben: dim eira wedi ei weld
Llwybr a gymerwyd: Llwybr y PyG
Adroddiad nesaf: Gaeaf nesaf 24-25!

Dim eira 30-4-2024

Amodau
Ni welwyd unrhyw eira na rhew yn ystod arsylwadau heddiw.

Diwrnod gwyntog i ddechrau, a glawog yn y prynhawn.

Offer hanfodol
Offer cerdded addas tymhorol, yn cynnwys goleuadau (fel lamp pen).

Gwybodaeth Ychwanegol
Ar ddydd Mawrth adroddiad olaf y tymor mae'r rhagolygon yn awgrymu bydd y tymheredd ar y copa uwchben y rhewbwynt drwy gydol y cyfnod darogan (hyd at ddydd Llun y 6ed o Fai), a nad yw eira na rhew yn debygol yn y dyfodol agos.

Wrth i'r gwanwyn dynnu tua'r haf bydd amodau gaeafol yn mynd yn llai a llai tebygol, ond mae tymheredd isel dal yn bosibl, gan barhau i deimlo yn oer ar adegau yn enwedig mewn gwyntoedd cryf, neu drwy wlychu yn y glaw. Os am baratoi i gadw yn ddiogel ar y mynydd mae hi o hyd werth cael golwg ar y rhagolygon diweddaraf ar gyfer copa'r Wyddfa, a mynyddoedd Eryri.

Llwydni bwlch Llanberis
Llwydni bwlch Llanberis
Llwyd ar y llwybr
Llwyd ar y llwybr
Llwyd ym Mwlch Glas
Llwyd ym Mwlch Glas
Llamu i'r llwydni
Llamu i'r llwydni
Llaid a llwydni ar y copa i mi
Llaid a llwydni ar y copa i mi
Jac codi baw gerllaw
Jac codi baw gerllaw

Rhagolwg

4  Peryglon
Heddiw, Mer
Glaw Parhaus Trwm
Gwelededd Gwael
Gwyntoedd cryfion
Effaith oeri difrifol

Diweddariad Warden

Postio Dydd Iau, Rhagfyr 21, 2023

Logo ENPA Dim Diweddariadau gan warden y Parc ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl yn fuan. Logo ENPA Logo ENPA

Tymheredd

7 °C
Amgylchynol

Cyson

Machlud

20:20
Heddiw, Mer
Gwawrio: 04:05 yna 16 awr o olau dydd

Caffi'r copa

Ar gau
Dros y gaeaf

Gwegamera

22/05, 03:12

Mentra'n Gall

Gofynnwch 3 chwestiwn i’ch hynan cyn i chi gychwyn:

  • Ydw i’n hyderus fod gen i’r wybodaeth a’r sgilliau ar gyfer y diwrnod?
  • Oes gen i’r offer cywir?
  • Ydw i’n gwybod sut fydd y tywydd?

Ymweld ag AdventureSmart Cymru i ddod o hyd i'r atebion y mae angen i chi fod yr offer cywir a gwybod sut i fod yn ddiogel!

YrWyddfaFyw ar eich gwefan??

Gallwch osod rhagolygon Yr Wyddfa Fyw yn hawdd ar unrhyw wefan.
Sut i osod Yr Wyddfa Fyw ar eich gwefan